top of page

Påmeldingsfrist: Snarest!!
Åpningstider:
Lørdag og søndag 11-15

 

Utstillerinformasjon og regler for Ryfylkemessa 2023

 

1.De som er interessert i å delta på Ryfylkemessa 2023, fyller ut påmeldingsskjema på nettsiden www.ryfylkemessa.no(påmelding), eller kontakter Holger Austvoll på e-post: austvollholger@gmail.com for å få oversendt skjema på papir.

2.Etter at plassen er bekreftet er påmeldingen å anse som bindende. Faktura for standleie vil bli sendt ut med 14 dagers betalingsfrist. 

 

3. Arrangøren forbeholder seg retten til å ikke godkjenne utstillere. Utstillere må godta den plassen de får anvist av arrangøren. 

 

4. For utstillere som selger matvarer, må salgsinnretninger og vareutvalg være godkjent av mattilsynet i bostedskommunen. Godkjenningsbevis skal tas med og vises ved eventuell inspeksjon. 

 

5. Organisasjoner som ønsker å selge lodd under messa, må gjøre avtale om dette på forhånd med messeledelsen. Organisasjonene må gjøre seg kjent med reglene for loddsalg https://lottstift.no/nb/ 

 

6. Ved salg er det viktig at utstiller har gjort seg kjent med gjeldende regler fra skatteetaten. Regler for kontantsalg, Regler for personallister, Regler for registrering i merverdiavgifts-registeret 

 

7. Standplass skal være betjent nå messa er åpen for publikum.

Stand kan ikke demonteres før den offisielle åpningstiden er passert. Utstiller har ansvar for at stand holdes ryddig og ren, også før demontering. Alle stands skal demonteres samme kveld messa avsluttes, senest innen kl. 20. 

8. Arrangøren sørger for renhold av felles innendørs og utendørs publikumsområder. Renhold på standplass er utstillers eget ansvar. Det blir satt opp tilstrekkelig søppelspann i utstillingsområdene. 

9. Arrangøren påtar seg intet ansvar for utstilte gjenstander.

Utstillere må selv sørge for å dekke nødvendige forsikringer. Arrangøren setter opp patruljerende vakt i messeområdet fra messen avsluttes fredag og til åpning lørdag morgen. 

10. Når utstillingen er demontert, skal standplass leveres ryddig og fri for dekorasjoner, spiker, emballasje o.l. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje. 

11. Alle utstillere er bundet av reglementet. Arrangør avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av reglementet. Alle biler og tilhengere ment for transport, må være ute av utstillingsområdet i åpningstidene. 

12. All ferdsel på utstillingsområdet og tilgrensende areal skal skje i samsvar med retningslinjer fra festivalledelsen. Det kan bare parkers på anviste plasser. 

13. Arrangøren har rett til å avlyse festivalen eller deler av denne dersom det viser seg vanskelig å gjennomfør p.g.a. force majeure, krig, terrorangrep, brann, vannskade eller ved større skade på bygninger, eller tekniske skader på utstillingsområdet og stands. Ved avlysning i samsvar med ett eller flere av disse punktene, fraskriver arrangøren seg ansvar overfor utstillerne som følge av avlysningen. Ryfylkemessa er ikke pliktig til å tilbakebetale standleie som er innbetalt.

bottom of page