top of page

Vi ønsker å samle alt som kan krype og gå og arrangerer en stor messe og
konferanse for lag og organisasjoner og næringsliv i den nye flerbrukshallen på
Jørpeland.


Ryfylkemessa «SMIL i Ryfylke» skal bli en tradisjon og hele arrangementet skal sette
bo- og reiselivslyst, kultur og næringsliv i Ryfylke på kartet for alle oss som bor her og
ikke minst alle som har lyst til å etablere seg i en region med store muligheter.

bottom of page