top of page

Årets undertema:

Lokalmat og reiseliv

  • Hensikten med messa er å markedsføre bolig- og boligområder. I Ryfylke er det mange attraksjoner,  servicetilbud og aktiviteter som er med på å skape bolyst. I år vil vi ha fokus på lokalmat og reiseliv som er viktige satsningsområder for regionen. Ryfylkemessa er en del av SMIL i Ryfylke som du kan lese mer om her: www.smiliryfylke.no.
  • Hovedtema for Ryfylkemessa er alltid: Bygg, bolig og bo-lyst. 

bottom of page