top of page

Informasjon

  • Valg av hovedtema: 

    • Vi har valgt bygg og boligmesse som skaper bolyst i Ryfylke, som hovedtema. Lokalt næringsliv og befolkningen i Ryfylke fortjener en arena der vi kan fortelle hverandre om hva vi bidrar med som skaper bolyst i Ryfylke. Det kan være tjenester eller produkter vi tilbyr hvor kan og bør bygge og bo de neste årene, og hva er det nye spennende som snart blir tilgjengelig for alle? Å gi andre folk lyst til å ta del i det vi selv synes er riktig og viktig, gir engasjement for det vi brenner for og respekt for hva andre synes er viktig. Gjennom å vise handlekraft viser vi likegyldigheten ryggen og skaper identitet. Ryfylkealliansen har definert Ryfylke som mangfoldig og ekte! Det er karakteristikk vi stiller oss bak.

  • Valg av undertema: 

    • Hvert år messen arrangeres, velger vi et undertema. Temaet skal bygge opp under hovedtemaet om å skape bolyst i Ryfylke. I 2021 er det lokalmat og reiseliv som er undertema, som er bransjer hvor Ryfylke har uendelig mye å by på.

bottom of page