top of page

Informasjon

Ryfylkemessa «Smil i Ryfylke» er et samarbeidsprosjekt mellom idrettslagene Midtbygden og Staal Jørpeland IL i samarbeid med Strand frivilligsentral.

Vi har gått sammen om å sette bo- og reiselyst, kultur og næringsliv på agendaen med foredrag, utstilling, messe og lag og organisasjoner.

Kombinasjonen næringsliv og kultur - eller frivilligheten om du vil - er kanskje Ryfylkes viktigste grunner til at rekruttering og kampen om de beste hodene skal vinnes. 


Det er en alt for godt bevart hemmelighet at det nå skjer mye i vår region og at Ryfylke er i en særstilling. Vi opplever stor gründervirksomhet og noen av verdens ledende selskaper er etablert i vår region. Tunellen har åpnet opp for å gjøre reisen til markedet enklere og ikke minst lysten til å jobbe i et miljø med vakker natur og spennende arbeidsplasser.


Strand og Ryfylke har et fantastisk lag- og organisasjonsliv, og tilbyr barn i alle aldre å kunne delta i alle typer aktiviteter innen idrett og kultur. Vi i Midtbygden og Staal Jørpeland IL har nå flere år samarbeidet om rekruttering, talentutvikling og ulike arrangement, og vi ønsker nå å vise hvilken bredde vi har også i våre samarbeidspartnere.


Frivilligheten er en helt unik mulighet til å skape attraktive arbeidsplasser og oppvekstsvilkår i Ryfylke, og ikke minst innenfor det sosiale og muligheten for å treffe nye mennesker og sambygdinger.

Reiseliv, industri, transport, teknologi, mat og kultur i Ryfylke står overfor eventyrlige muligheter og vi er en del av dette fellesskapet.

Add your own content here. Click to edit.

bottom of page